Pluym Career management
Home
Wat doen wij?
Producten & diensten
Opdrachtgevers
Herma Veeninga
Contact

Coaching houding & gedrag

Coaching op houding en gedrag in de werksituatie Het situationeel kunnen tonen van het juiste gedrag levert veel resultaat op voor de medewerker en de organisatie.

Pluym Career Consultants coacht door een professionele aanpak op de ontwikkeling van nieuw gedrag.

Enkele coachingsvragen uit recente trajecten liggen op het vlak van:

  • Reflectie op eigen handelen: bewustwording van eigen identiteit; hoe kom ik over bij anderen?
  • Ik wil meer inzicht in mezelf en waar zitten mijn ‘blinde vlekken’?
  • Communicatietechnieken om de beeldvorming te verbeteren
  • Inzicht in de persoonlijke effectieve stijl van werken
  • Zelfbewustzijn, zelfbeoordeling en zelfvertrouwen
  • Ontwikkeling assertiviteit en overtuigingskracht vergroten
  • Inzicht en omgaan met verschillende typen mensen op basis van de MBTI
  • Omgaan met werkdruk en stress
  • Hoe ga ik om met mijn eigen grenzen?
  • Balans/integratie werk/privé
Vanuit o.a. functionerings/beoordelingsgesprekken komen individuele ontwikkelingsaspecten naar voren die uitgangspunten kunnen zijn voor coaching.

Stap 1 het bewust worden hoe men handelt en bij anderen overkomt;

Stap 2 onderzoeken waardoor dit van binnen uit (vooral onbewust) aangestuurd wordt. (zicht krijgen op de drijfveren, overtuigingen, normen en waarden);

Stap 3 experimenteren met effectief gedrag;

Stap 4 ontwikkeling van een additioneel gedragspallet en borging hiervan in de eigen persoonlijkheid.

Naast een adequaat programma is de implementatie in de praktijk een absoluut essentieel onderdeel van dit professionaliseringproces. Juist de integratie van het geleerde tijdens de sessies toe te passen, concreet in de dagelijkse praktijk, zullen de persoonlijke kwaliteiten van medewerkers doen ontwikkelen (actie+reflectie).

De (lijn)manager zal dan ook de verankering van de gewenste gedragingen in de praktijk moeten faciliteren.Het resultaat is een meer toegeruste medewerker voor nu en de toekomst.

Minimaal 6 en maximaal 12 sessies. De doorlooptijd is minimaal 6 maanden.