Pluym Career management
Home
Wat doen wij?
Producten & diensten
Opdrachtgevers
Herma Veeninga
Contact

Wat doen wij

Pluym Career Consultants adviseert en ondersteunt opdrachtgevers bij het faciliteren van de ontwikkelingen van hun medewerkers om tot een duurzaam resultaat te komen voor de organisaties en haar medewerkers.

Pluym Career Consultants geeft richting en sturing aan medewerkers in het kader van hun taakvervulling zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Pluym Career Consultants coacht medewerkers die vastlopen of uitgekeken zijn op hun huidige functie. In een aantal gesprekken wordt weer richting gegeven aan de loopbaan door het (her)ontdekken van wensen, kwaliteiten, mogelijkheden en hoe die succesvol toe te passen.

Pluym Career Consultants fungeert hierbij als katalysator door de bevragende manier van coaching.

Pluym Career Consultants wil mensen coachen bij het verkrijgen van inzicht op essentiŽle vragen in hun werk en leven.

Pluym Career Consultants faciliteert en coacht medewerkers in binnen- en buitenland bij het veranderen/verkrijgen van een andere functie.

Kortom weer architect te zijn van de eigen loopbaan in steeds veranderende tijden. Recht doen aan Ťn verbinding maken tussen de talenten van het individu en de organisatie.