Pluym Career management
Home
Wat doen wij?
Producten & diensten
Opdrachtgevers
Herma Veeninga
Contact

Loopbaanadvies & Outplacement

Loopbaanadvies

In de diverse fasen van uw levensloop kunt u als werknemer geconfronteerd worden met vragen over uw loopbaan zoals:
  • Ik zie mij mijn huidige taken niet nog een paar jaar uitvoeren!
  • Wat zijn nu eigenlijk mijn sterke kanten en waar zou ik nog meer passen?
  • Moet ik mijn koers vervolgen of verleggen binnen of buiten de organisatie?
  • Ik wil een betere balans tussen werk en privé, wat betekent dit voor mijn huidige baan?
  • Ik wil weer een opleiding gaan volgen maar deze studie of cursus moet wel passen in mijn loopbaanpad!
  • Kom ik meer tot mijn recht in een staf- of een leidinggevende functie?
Pluym Career Consultant ondersteunt u door middel van minimaal 6 gesprekken die keuzes en stappen te maken die u kunt ondernemen om uw loopbaan met plezier en succesvol te kunnen vervolgen.

Outplacement

Met het aanbieden van professionele en intensieve begeleiding door een outplacementbureau, toont de werkgever zijn zorg en verantwoordelijkheid voor de werknemer die gedwongen of uit eigen keuze afscheid moet of wil nemen van de organisatie.

Pluym Career Consultants verleent naast individuele werktrajecten, al jarenlang diensten aan grote en kleine projecten waar, vaak in het kader van een Sociaal Plan, de werknemers gedwongen waren de organisatie te verlaten.

Begeleiding bij outplacement is erg intensief. Zeker als het om een gedwongen ontslag gaat zijn mensen vaak aangeslagen. De sessies zijn daarom wekelijks om zo snel mogelijk wensen, kwaliteiten, kennis en werkervaring in kaart te brengen, om te komen tot een profiel en actieplan. Vanuit dit plan gaan wij u goed voorbereiden zodat u succesvolle gesprekken kunt gaan voeren die u leiden naar een nieuwe functie. Een outplacementtraject duurt gemiddeld 6-9 maanden.