Pluym Career management
Home
Wat doen wij?
Producten & diensten
Opdrachtgevers
Herma Veeninga
Contact

Testmethodieken

MBTI

Pluym Career Consultants zet voor organisaties de Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI) al jaren in als ontwikkelassessment voor persoonlijkheidsontwikkeling, loopbaanontwikkeling, management- en leiderschapstraining. De MBTI is een standaard onderdeel van een coachingstraject.

Ook wordt de MBTI ingezet bij teamontwikkeling en ligt de nadruk op bewustwording, inzicht in elkaars persoonlijkheid, m.n. sterke kanten, waardoor er meer begrip en/of erkenning gaat ontstaan wat ten goede komt aan afstemming, samenwerking en (onderlinge) communicatie. Ook wordt gekeken wat een ieders kwaliteiten betekent voor werkstijlen, manier waarop men beslissingen neemt, omgaat met afspraken, informatie en communicatie naar elkaar en omgeving.

Pluym Career Consultants heeft voor het maken van de MBTI-teamfoto een training (max. 6 deelnemers) van 1 dagdeel ontwikkeld.

De MBTI is gevalideerd door honderden onderzoeken tijdens de laatste 50 jaar. Bovendien blijft de MBTI voorwerp van voortdurend onderzoek, waardoor het een uiterst betrouwbaar instrument is.

LSI

Pluym Career Consultants zet voor managers de Life Style Inventory® (LSI) in.

De LSI is een systematische methode om de sterke en mindere sterke kanten van uw persoonlijkheid als manager in kaart te brengen. LSI is erop gericht uw ’zelfontwikkeling’ te stimuleren en daardoor uw persoonlijke en professionele effectiviteit te vergroten. Om als manager steeds effectiever te worden is het noodzakelijk om kennis te hebben van de eigen denkstijlen, de beperkingen die uw denkpatronen uzelf opleggen. Door te werken met de Levens Stijlen Inventarisatie (LSI) kunt u die denkstijlen expliciet maken. Met behulp van een ontwikkelingsplan kunnen de denkstijlen vervolgens veranderd/ontwikkeld worden.

Met Levens Stijlen kunt u als manager een antwoord krijgen op de volgende vragen:

  • hoe zie ik mijzelf?
  • hoe zien anderen mij?
  • wat kan en wil ik daaraan veranderen, en hoe doe ik dat?
  • hoe weet ik of de gewenste veranderingen bereikt zijn?
De 12 LSI stijlen zijn een afspiegeling van de verschillende manieren waarop we over ons zelf willen denken. Deze denkstijlen beïnvloeden ons gedrag op alle terreinen van het leven. Als u denkt dat bepaalde aspecten van uw huidige manier van doen niet in uw voordeel werken, is het mogelijk ze te veranderen.

Pluym Career Consultants zet uw LSI-testresultaten om in actiegerichte suggesties en een gedetailleerd zelfverbeteringsplan om u zo te facililiteren met deze veranderingen. Het plan biedt u handvatten op weg naar persoonlijke groei als manager.