Pluym Career management
Home
Wat doen wij?
Producten & diensten
Opdrachtgevers
Herma Veeninga
Contact

HR-Development

Globalisering staat nu hoog in het vaandel wat betreft de bedrijfsstrategie. De nadruk ligt op goed werkgeverschap, innovatie, talentbeheer en ontwikkeling. HRM zal innovatieve werkplekken (Het Nieuwe Werken) faciliteren om online platforms te gebruiken. Deze online platforms kunnen dan bijdragen aan de communicatie rondom flexibele werkplekken. Nieuwe leiderschaps- en ontwikkelingsmodellen organisaties vereisen een aangepaste HR strategie.

Pluym Career Consultants werkt graag samen (co-creating) met opdrachtgevers rond belangrijke HR-development thema’s waarin duurzaamheid een uitgangspunt is bij belangrijke beslissingen en keuzes rond hoe om te gaan met mensen, het milieu en met grondstoffen (Social Enterprises).

Pluym Career Consultants adviseert HR bij de inrichting en implementatie van de onderstaande thema’s:

  • Specialisatie en carričreontwikkeling zijn nu de sleutels tot organisatorisch succes en zal de medewerkers motiveren. Als medewerkers zich focussen op gespecialiseerde vaardigheden dan heeft dit een positief effect op het succes van de organisatie, aan het bouwen van een talentenbeheer en het stimuleert de persoonlijke drijfveer van medewerkers.
  • De HR-transformatieprogramma’s zullen versnellen mede door de globalisatie en de behoefte aan talentenbinding binnen organisaties. HR wordt meer en meer een strategische partner. Nieuwe vaardigheden binnen HR is een belangrijk onderwerp. Om als strategisch partner in de organisatie te worden erkend, moet HR haar eigen bijdragen regelmatig meten en evalueren. (Social Return On Investment (SROI)
  • Mobiliteit wordt strategischer. Het vervangt de traditionele manier van managen en werken. Er komt meer aandacht voor het faciliteren en coachen van het individu. Onder andere door een onafhankelijke en innovatieve werkplek voor het individu.
  • Innovatie, verschuiving van verantwoordelijkheid en leercultuur worden belangrijke thema’s op gebied van management. Bewezen is dat organisaties met een grote leercultuur beter presteren.
  • Informele en continue leeromstandigheden bevordert de ontwikkeling en leiderschap positief. Het heeft een positief effect op netwerken in en rondom de organisatie. Netwerken binnen de organisatie bevordert de samenwerking. Er komen op die manier nieuwe ideeën en kwesties naar boven die positief uit kunnen pakken voor de organisatie. (Co-creatie)
  • Social networking blijft zich ontwikkelen en gaat meer naar collectief werven. Organisaties besteden nu erg veel geld aan werving, dit is te beperken als social media meer worden toegepast.
  • De softwaremarkt in talentenbeheer blijft snel groeien. Blijf gericht kijken naar nieuwe applicaties voor planning, analyses en bijvoorbeeld flexibele werkplekken.