Pluym Career management
Home
Wat doen wij?
Producten & diensten
Opdrachtgevers
Herma Veeninga
Contact

Talent- en generatiemanagement

Pluym Career Consultants adviseert en coacht het management bij opzet, implementatie en uitvoering van het managementdevelopment en loopbaanbeleid in de diverse leeftijdsfases.
  • Hoe faciliteer ik medewerkers in betreffende leeftijdfase bij een zinvolle invulling van hun talenten zodat zij optimaal uitvoering kunnen geven aan taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie.
  • Wat is werk dat aansluit bij hun waarden, kennis, interesses en vaardigheden (skills).
  • Hoe zijn en blijven we als organisatie interessant voor medewerkers met belangrijke kennis en/of vaardigheden en wat bieden we ze als talentontwikkeling om ze te verbinden met de organisatie.
  • Met als opbrengst meer werkplezier, ontwikkeling van talenten van medewerkers en succes en resultaat voor de organisatie.
  • Medewerkers worden goed gefaciliteerd en kwaliteiten worden ten volle benut zodat invulling wordt gegeven aan goed werkgeverschap door duurzame inzetbaarheid.